Truyền thuyết Thánh Gióng Xuân Đỉnh
Truyền thuyết dân gian trong vùng và bản thần tích Phù Đổng Thiên Vương hiện lưu trong đền còn kể rằng, vào ngày đầu tháng tư âm lịch, trên đường đi dánh giặc Ẩn về, Thánh Gióng đã dừng Chân, buộc ngựa vào cây đa đầu làng.
Truyền thuyết Thánh Gióng
Chuyện kể rằng: vào đời Hùng Vương thứ 6, ở làng Gióng có hai vợ chồng ông lão chăm làm ăn và có tiếng là phúc đức. Hai ông bà ao ước có một đứa con. Một hôm bà ra đồng trông thấy một vết chân to quá, liền đặt bàn chân mình lên ướm thử...
Hội Gióng Sóc Sơn
Thường niên, cứ vào ngày 6 tháng 1 âm lịch, nhân dân huyện Sóc Sơn, Hà Nội nói riêng và trong cả nước nói chung lại nô nức đi trẩy hội đền Gióng.
Lễ hội Làng Gióng (Xã Phù Đổng - Gia Lâm - Hà Nội)
Mồng bảy hội Khám - Mồng tám hội Dâu - Mồng chín đâu đâu cũng về Hội Gióng.