Tin về buổi họp bàn phương án triển khai trang Web Hội Gióng Xuân Đỉnh.  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Vào lúc 4h chiều, ngày 23/10/2012, tại UBND xã Xuân Đỉnh, nhóm thực hiện đã trình bầy với Ban lãnh đạo xã Xuân Đỉnh về trang Web Hội Gióng Xuân Đỉnh. Buổi họp đã đi đến thống nhất về cách thức triển khai và phát triển trang WEB trong cộng đồng, nhân dân để trang WEB sẽ phát huy được lợi ích của công cụ  online cho việc tuyên truyền quảng bá di sản hội Gióng, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân và giáo dục thế hệ trẻ về ý thức và hành động để bảo vệ di sản quí giá của tổ tiên.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi họp báo:


(Ban biên tập)

Cập nhật: 27/10/2012
Lượt xem: 2387
Lên trên