Mảnh ghép câu chuyện tại Xuân Đỉnh  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Làng Xuân Tảo còn có tên là làng Quả Động/Cảo Động, tục gọi làng Cáo. Thời Lý gọi là hương Minh Tảo, thời Lê đổi là Xă Minh Cảo, huyện Từ Liêm, Sau chuyển thành Khu Đông, xã Xuân Tảo. Từ năm 1961 đến nay, làng Cáo xưa được gọi là Khu Đông/xóm Đông, thuộc xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm. Làng Xuân Tảo, phía đông giáp phường Xuân La (quận Tây Hồ), phía bắc giáp phường Phú Lương, phía tây giáp thôn Trung (cùng xã Xuân Đỉnh) và phía nam giáp cánh đồng.

Không rõ, đền được xây dựng từ khi nào, nhưng khi viết phần tục bổ Việt điện u linh của Lý Tế Xuyên, Nguyễn Văn Chất chép cuối bài viết Sự tích Sóc Thiên vương:  "Đến nhà Lý muốn tiện cho việc cầu đảo, mới dời đền về làng Cáo bên Tây Hồ làm phúc thần, có chép vào tự điển". Vũ Quỳnh và Kiều Phú trong Lĩnh Nam chích quái cũng ghi như vậy. Các viên quan trong Quốc sử quán của nhà Nguyễn trong Đại Nam nhất thống chí vẫn ghi như vậy về ngôi đền này, nhưng ghi thêm: "Có thuyết nói, thần tức là Đổng Thiên vương". Thần phả lưu ở đền ghi rằng: "Sau khi đánh tan giặc Ân, Thánh Gióng đã dừng chân nghỉ ngơi ở ven làng Cảo Động (Xuân Đỉnh ngày nay). Thánh Gióng buộc ngựa vào gốc cây đỉnh gò Phượng Hoàng, xuống tắm mát hồ Tây. Dân làng Cảo Động đã mang cơm nắm và cà ra dâng. Sau khi ăn xong, Gióng phi ngựa sắt đến Vệ Linh lên đỉnh núi, cởi giáp trụ rồi bay về trời".

Bài văn khắc trên quả chuông lưu tại đền có tên Thiên vương quán chung (chiếc chuông thờ Thiên Vương) khắc năm Cảnh Thịnh thứ 2 (1794) đời vua Nguyễn Quang Toản (1792-1801) có đoạn: "Kính nghĩ: Đức Đại thánh Thiên vương là tinh hoa do quê hương Phù Đổng chung đúc, là thiên thần do núi Sóc giáng ban. Thần đã từng cưỡi ngựa sắt giết giặc Ân (giúp) ngăn dòng sông phá quân Tổng. Cơ đồ khôi phục làm nên sự thần kỳ, công lao ấy đã được khắc lên đỉnh đồng, ghi vào khám sắt. Sự nghiệp liệt oanh Còn mãi đến ngày nay. Nước Việt ta từ thuở Hùng Lạc trải qua các triều Lý, Trần trở về sau, kính thấy dấu chân của thần để lại bèn cho xây dựng đền đài. Đến đời Trịnh lại cho đúc chuông đồng đề truyền tụng".

 (Trích sách Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc, NXB Thế Giới, Hà Nội 2010, tr. 151-153 )

Cập nhật: 26/10/2012
Lượt xem: 1210
Lên trên