Chương trình Bảo Tồn và Phát Huy Hội Gióng
Địa chỉ: 34 Đường Xuân La, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3676 0618 | Email: ubndxaxuandinh@gmail.com | Hotline 0989 583 598