Bản đồ hội Gióng Xuân Đỉnh - Tư Liêm
Hội Gióng Xuân Đỉnh tổ chức ngày mùng 6 tháng Giêng âm lịch tại làng Xuân Tảo, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội. 

Nghi thức chủ yếu của lễ hội là  rước kiệu Thánh ra giếng cho ông chứng kiến vật chứng lịch sử mà dân làng vẫn đời đời gìn giữ.